Renditja e shkollave

Shqipëria ka një numër të konsiderueshëm shkollash me performancë të lartë, të cilat arrijnë të përmbushin 100% të standardeve të vendosura nga MASR. Prandaj gjithmonë zgjidh duke menduar më të mirët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *