• Programi mesimor

    Shkollat janë të larmishme dhe gjithëpërfshirëse në lidhje me kurrikulat, që ato zgjedhin të implementojnë, kjo edhe në varësi të …

  • Karta e performances

    Karta e performancë së shkollës përmban informacion mbi ecurinë e shkollës gjatë një viti shkollor. Karta bën të qartë për …

  • Renditja e shkollave

    Shqipëria ka një numër të konsiderueshëm shkollash me performancë të lartë, të cilat arrijnë të përmbushin 100% të standardeve të …

Shkollat

0
Institucione arsimore publike
0
Institucione arsimore jopublike
 
“Arsimi është fytyra e mendjes”

Zgidhni nivelin e arsimit

Arsimi bazëArsimi i mesëm