KUKËS

GJIMNAZE PUBLIKE Ahmet Voka KUKËS, ahmetvokamb@yahoo.com Bajram Abdiu KUKËS, BICAJ, bajramabdium@yahoo.com  Gjimnazi Bushtricë KUKËS, BUSHTRICË, bushtricemb@yahoo.com Elmaz Ademi KUKËS, BARDHOC, …

KORÇË

GJIMNAZE PUBLIKE Raqi Qirinxhi KORÇË, shkollaraqiqirinxhi@yahoo.com Themistokli Gërmenji KORÇË, themistokli_germenji@yahoo.com Ymer Dishnica KORÇË, themistokli_germenji@yahoo.com Shkolla e Mesme e Bashkuar Mollaj …