Shkollimi.al është një portal informativ mësimor i dedikuar të gjithë nxënësve dhe studentëve. Ai është krijuar për t`i ardhur në ndihmë këtyre kategorive mbi përzgjedhjen e institucionit arsimor, në të cilin do të bëhen pjesë si dhe për t`i mbajtur të informuar në lidhje me të rejat më të fundit mbi arsimin në vend.

Portali është ndërtuar për të qenë gjithëpërfshirës për arsimin fillor 9-vjeçar si dhe arsimin e mesëm. Secili nivel shkollimi është konceptuar i veçuar me qëllim formimin e një profili sa më të plotë, por gjithashtu nivelet bashkëintegrohen në disa pika, të cilat ideohen nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë përgjegjëse për këto institucione arsimore.